Když:
  • potřebujete vybrat správného uchazeče a chcete víc, než jen pohovor
  • hledáte objektivní nástroj pro kariérové plánování svých vedoucích zaměstnanců
  • potřebujete objektivně zhodnotit potenciál svých zaměstnanců
  • chystáte se ke změnám v organizaci a hledáte její budoucí podobu

 
Etický přístup, diskrétnost a profesionalita, transparentní proces
 
Agilium foto © Ludmila Schaferová
We lead you to a clearer picture