Menším organizacím, kterým se nevyplatí mít dedikovaného personalistu, pomůžeme
  • s výběrem zaměstnanců
  • se vším, co se týká pracovně−právních vztahů při nástupu a průběhu zaměstnání
  • s plánem vzdělávání a kariérového růstu zaměstnanců, talent managementem
  • s pracovně−právní agendou při odchodu zaměstnanců
  • a se vším dalším, s čím se personalisté ve své práci potkávají
Spolupracujeme s předními odborníky v oblasti pracovního práva
 

Etický přístup, diskrétnost a profesionalita, transparentní proces
 
Agilium foto © Ludmila Schaferová
We lead you to a clearer picture