Přímé vyhledání vrcholových manažerů a specialistů pro Vaši společnost.
 
Soustavně monitorujeme trh a  máme informace o tom, kde vyhledat ty nejvhodnější kandidáty pro naše klienty. Kandidáty umíme diskrétně oslovit, posoudit jejich vhodnost a prezentovat je našemu klientovi.
 
Náš proces je vždy zcela transparentní a zákazník je průběžně informován o jeho vývoji.
 
Nástupem kandidáta náš servis nekončí − ujišťujeme se o vzájemné spokojenosti ve vztahu klienta a nového kolegy a pomáháme hladkému navázání jejich spolupráce všude tam, kde je to třeba.
 
 
Etický přístup, diskrétnost a profesionalita, transparentní proces
 
Agilium foto © Ludmila Schaferová
We lead you to a clearer picture